267.Front-end Politikası

Front-end Politikası
"CSS : Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir."
267 olarak dünya çapında çalışmalar sergilediğimiz bu günlerde, departmanlarımızda küresel anlamda kabul görmüş standartlar oluşturmak gereklilik haline gelmiştir.
 
CSS, Javascript yani front-end (ön yazılım, kodlama) çalışma politikamız ve standartlarımız aşağıda liste olarak belirtilmiştir.
 
1-) : Class sınıfları oluşturulurken global olarak kabül görmüş dil kullanılmalı. (Şuan için ingilizce)
2-) : Bootstrap override edilmemeli. Sadece yeni sınıf class'lar ile extend edilmeli.
3-) : Bootsrap standartlarına uygun şekilde scafolding yapılmalı. (container, row vb. grid elemanlarını doğru kullanarak)
4-) : Inline javascript mecbur kalınmadığı sürece yazılmamalı.
5-) : Inline css yazılmamalı.
6-) : Tekil form elementleri aynı sınıf kullanılmalı (farklı sınıflar ile yazılmamalı) button'lar, input elementleri vb.
7-) : Class isimleri .title, .success, .selected, .active, .creditcard vs. gibi jenerik isimler üst seviyede kullanılmamalı.
8-) : Özel yazılan JS kod bloklarının ne işe yaradığı ve nasıl çalıştığı açıklama satırları (comment) ile açıklanmalı.
9-) : iş bitiminde browser console'u üzerinden bakıldığında hata görülmemeli.
10-) : Görsel isimlendirmede ikonlar .icon-filename.svg, background imajlar .bg-267.jpg gibi anlamlı olmalı.
11-) : İlişkili bloklar section mantığı ile gruplandırılmalı.
12-) : Genel olarak açıklama satırları (comment) ile kod açıklanmalı. HTML ana bölümler (section'lar) altındaki tekrar eden liste itemları vs hepsinin <!--/.content--> gibi başlangıç ve bitiş açıklama satırları (comment) olmalı.
13-) : verilen classlar o bölümle ilgili yapılan işi açıklayıcı biçimde olmalı ve alt element classlarıda aynı şekilde ana class'a bağlı şekilde devam etmeli.